Project begeleiding

De meeste verbouwprojecten zijn later klaar en lopen ver buiten de afgesproken budgetten. Dit komt veelal doordat de aannemer niet gevolgd en begeleid wordt. Ze moeten vaak wachten tot er een beslissing wordt genomen op vraagstukken en het personeel niet altijd even goed snapt wat de bedoeling is. Bij het begeleiden van projecten zijn wij om de dag aanwezig om vraagstukken te beantwoorden en beslissingen snel voor te leggen bij de opdrachtgever. Door de regelmatige aanwezigheid van ons zijn de vraagstukken snel bekend en kan het tijdspad nauwkeurig worden gevolgd. Vroegtijdig ingrijpen bij uitloop van geld en tijd, zal deze uitloop tot het minimum beperken.